Profile image of umeshsharma04
@umeshsharma04
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

umeshsharma04

Online Offline
This Umesh Sharma, over 10 years of experience in IT/Software development, has very strong expertise over Mobile & web based application Development - iPhone/iPad/iWatch/AppleTV using OBJECTIVE C OR SWIFT - Google Android/Tablet/Watch using JAVA, ANDROID SDK - 2D/3D Game Development USING UNITY2/3D,LIBGDX - IONIC/Cordova, React-Native or Phonegap development Also we have professional developers for Web Application Development We also provide the services for Web Aplications as below: 1. PHP/MySQL/PostgreSQL 2. NodeJS/AngularJS/MongoDBAjax/Javascript/JQuery/JSON/XML 3. HTML5 / CSS3 4. Payment gateways like PayPal,Apple pay, Stripe,Braintree 5. Frameworks like Cakephp/codeigniter/zend,Laravel, Wordpress,opencast ETC 6. Web services development with SOAP and REST. 7. e-commerce solutions 8. BLE/Beacon hardware integration . Hybrid App development using: 1. IONIC Framework 2. PhoneGap/Cordova 3. Xamarin 4. React-Native Skype call US# +1 305 600 0541 call/whatsapp: +91 9891023006
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 6
5.3
 • 63%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 64%Đúng hạn
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Owner

Aug 2010

Giáo dục

MCA

2007 - 2010 (3 years)

Bằng Cấp

MS.NET Certificate (2007)

Ducat

(, C#.Net, MS SQL)

Chứng nhận

 • US English Level 1
  83%
 • PHP Level 1
  72%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự