Hình đại diện của umtdevpro
@umtdevpro
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 01 năm 2011
0 Đề xuất

umtdevpro

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our vision is to provide a high quality service backed up by excellent customer support. We aim is to always work in the best interests of our clients. We will ensure that you are fully kept up to date on progress and with any issues which we forsee that may impact your project in a timely manner. We always aim to keep surprises to a minimum, so that there are no hidden extras or charges, or problems which we foresaw but didn't bother telling you about. If we bid on a project we aim to always deliver on our promise.
$25 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự