Hình đại diện của unNene
@unNene
Cờ của Canada Montreal, Canada
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 12 năm 2010
1 Đề xuất

unNene

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 4 years experience with web development and micro-controllers programming. My applications have very good CPU and Memory management system. I'm using standardized models for software writing. My applications are used in USA, Canada, Taiwan, China, France and other countries. I have a good communication with clients and for permanent clients I do discounts.
$18 USD/hr
26 nhận xét
4.9
 • 86%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Programmer

Aug 2011 - Jan 2013 (1 year)

I'm working with Comoda, I made several sites for him.

Web Developer

Aug 2011

I have developed theme for wordpress and a mini framework for easy theme integration.

Giáo dục

Superior

2011 - 2013 (2 years)

Bằng Cấp

Technical Programmer (2011)

Colegiul de Informatica din Chisinau

I finished 4 years courses of programming, programming technics, design (Corel Draw, Photoshop) and Linux Operating System.

Computer science/Programmer (2013)

Technical University from Moldova

Technical University from Moldova I have done 4 years of computer science at technical university. I learned C/C++, Java, Assembler, Mathematics and Micro controller programming.

Các xuất bản

DI Framework

DI Framework is a book with technical description for DI Framework, more details you can find on my site.

Programmer

I have done 4 years of computer science at technical university. I learned C/C++, Java, Assembler, Mathematics and Micro controller programming.

Chứng nhận

 • PHP Level 2
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự