Ảnh đại diện của uncleabe
@uncleabe
Member since Ngày 05 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

uncleabe

Trực tuyến Ngoại tuyến
I speak and write English as my native language. I am a freelance digital photographer specializing in people and product photography. I am proficient in Photoshop. I am also good at using Microsoft Excel. I am used to working on the web and I am trained webmaster. I have many years of experience in my field. I can deliver accurate work in a reasonable time frame. I will not bid for work that I'm incapable of doing, underbid, or set unreasonable time-frames to complete work that I know will take longer. I am extremely dependable: my goal is to develop long term productive relationships with suppliers. I am based in The Republic of Trinidad and Tobago in the Caribbean.
$6 USD/giờ
4 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự