Hình đại diện của uniquewe
@uniquewe
Thành viên từ February, 2007
0 Đề xuất

uniquewe

Trực tuyến Ngoại tuyến
Company Profile We have serve many of small/medium or some of large companies, you can check or work on the URL's below Projects (programming): etc,etc Projects (designing): etc,etc These url's could gave you an idea about our work,but if you want some those could be available on request,many of our developed application are password protected because those are not for the genral public, and some application are desktop so no url of those are available.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự