Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:59 SA
Đã tham gia vào tháng 9 4, 2023
0 Khuyến nghị

Ureeba H.

@ureebahaq

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

SEO Specialist | Writer | Video Editor

Welcome to my world of digital expertise! I'm a versatile professional, excelling in three key areas: SEO Specialist, Content Marketer, and Video Editor. 1. SEO Specialist: Navigating the ever-changing digital landscape, I've mastered the art and science of SEO. With more than 7 years of experience, my keyword wizardry and strategic optimization techniques ensure that your online presence climbs the ranks organically. Your success in the digital realm is my mission. 2. Content Marketer: I don't just create content; I craft compelling narratives that leave a lasting impact. From blogs that engage, to social media strategies that spark conversations, I understand the power of storytelling. Your brand's voice will resonate, and your audience will become captivated. 3. Video Editor: Visual storytelling is my forte. I breathe life into your vision through precise video editing. From concept to final cut, I transform raw footage into cinematic experiences. Your message will be conveyed vividly, leaving an indelible mark on your audience. What sets me apart? It's my unique blend of technical prowess and creative ingenuity. I don't just chase algorithms; I connect with human emotions. I don't merely optimize; I captivate. My holistic approach ensures that your digital strategy isn't just effective; it's unforgettable. Join me on a journey to elevate your online presence, engage your audience, and stand out in the digital arena. Let's make your brand the one they remember.

Liên hệ Ureeba H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Lead SEO Analyst

Ibex. Digital
thg 7 2022 - Hiện tại
Off-page SEO, On-page SEO, Technical SEO, Content Optimization, Content Marketing, Influencer Marketing, Banner Ads, Google Analytics, SemRush, Website Audit, Keyword Research

Senior SEO Analyst

Ibex. Digital
thg 7 2021 - thg 6 2022 (11 tháng, 1 ngày)
Off-page SEO, On-page SEO, Technical SEO, Content Optimization, Content Marketing, Google Analytics, SemRush, Website Audit, Keyword Research

SEO Analyst

Ibex. Digital
thg 9 2019 - thg 6 2021 (1 năm, 9 tháng)
Off-page SEO, On-page SEO, Technical SEO, Content Optimization, Content Marketing, Google Analytics, SemRush, Website Audit, Keyword Research

Học vấn

Masters in CS & IT

NED University of Engineering and Technology, Pakistan 2018 - 2020
(2 năm)

Bachelor's in Software Engineering

NED University of Engineering and Technology, Pakistan 2012 - 2016
(4 năm)

Liên hệ Ureeba H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.