Hình đại diện của urmate
@urmate
Thành viên từ January, 2007
25 Đề xuất

Farah Saif

Trực tuyến Ngoại tuyến
Area of Expertise Java, Node JS, PHP, C/C++, Express JS, JSP, Servlets, J2EE, Python, Cassandra, ASP,, C#, Angular JS, Ajax, JQuery, VBA, D3, MySql, Oracle, MSSQL, Visual Basic, Excel, Power BI, MS Access, R Programming, XML, XSLT, XQuery, XPath, BootStrap, Pascal, UML, Flow Charts, ERD, HTML, HTML5, JavaScript, JPA, Hibernate, Ruby, Ruby on Rails, Selenium Automation Testing, Selenium WebDriver, TestNG, JUnit Testing, Andriod, MongoDB, CodeIgniter, Excel, VB.Net. C#.Net, Visual Studio, Netbeans, Eclipse, IntelliJ. Spring, Struts 2, JavaFX, , MVC, PDO, POI, Web Services, Soap, Restful API, Pandas, JSoup, Chrome Extensions.
$30 USD/giờ
426 đánh giá
6.9
 • 88%Các công việc hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng giờ
 • 30%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

200+ Projects

Aug 2013 - Nov 2014 (1 year)

I've started working on in the last week of August. Over the past 4 months, I've successfully completed more than 203 Projects with FIVE-Star Rating. I hope with dedication and being diligent I'll establish a great clientele here on Freelancer.com. I assure quality work created from scratch.

3500+ Projects

Nov 2007 - Nov 2014 (7 years)

I've started working on in the year 2007. With dedication and hard work I've completed more than 3500 project to date with 3511 FIVE-STAR ratings. The projects ranges from novice to professional in various computing fields such Java, PHP, C#, , MySql, Oracle, Python, C/C++ and many others.

Giáo dục

BS

2002 - 2006 (4 years)

Chứng chỉ

SCJP (2002)

Sun Micro Systems.

Sun Certified Java Programmer.

Various Certifications (2012)

Brainbench.com

Brainbench is a leading Certification awarding Company providing numerous certifications related to various different fields. I've completed many certifications there. In their annual certification contest, last year I secured 14 certifications with excellent marks/grades.

Các xuất bản

None

None

Chứng Nhận

 • SQL Level 1
  93%
 • Numeracy 1
  90%
 • C++ Level 1
  88%
 • US English Level 1
  88%
 • Java Level 1
  88%
 • C# 1
  85%
 • java-ee-6 1
  85%
 • Java Level 3
  85%
 • JavaScript Level 1
  80%
 • MySQL Level 1
  75%
 • PHP Level 1
  75%
 • UML 1
  75%
 • HTML Level 1
  75%
 • VB .Net Level 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự