Hình đại diện của urmate
@urmate
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 01 năm 2007
31 Đề xuất

urmate

Trực tuyến Ngoại tuyến
Area of Expertise Java, JSP, Servlets, J2EE, JPA, Hibernate, Spring JavaFX, Struts 2, Web Services, Restful, Soap Clients Node JS, Express JS PHP, CodeIgniter, Wordpress C/C++, QT Python, Pandas, IPython Cassandra, MongoDB C# Programing, Asp.Net, MVC, Entity Framework HTML, HTML5, CSS JavaScript, Angular JS, Ajax, JQuery, BootStrap Visual Basic, VB.NET, VBA D3, Plotly, Matplotlib, JFreechart, Jasper Reports MySql, Oracle, MSSQL Excel, MS Access, Tableau XML, XSLT, XQuery, XPath, DTD, Schema Pascal, Perl UML, Flow Charts, ERD, Class, Sequence, Activity diagrams etc Selenium Automation Testing, Selenium WebDriver, TestNG, JUnit Testing PDFBox, IText, POI, JSoup, R Programming, Chrome Extensions
$30 USD/Giờ
các đánh giá về 508
7.1
 • 90%Công việc đã Hoàn thành
 • 95%Đúng ngân sách
 • 96%Đúng hạn
 • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của mattgodwin999 Project for Farah S. £50.00 GBP

  “Terrible, code not provided on time and no communication as well”

 • hình của jrichyy Project for Farah S. $75.00 USD

  “Thank you”

 • hình của stan098 Project 16813548 has been deleted £60.00 GBP

  “quick and simple”

 • hình của PrakeshMuhai Project For Prakesh $300.00 USD

  “This freelancer delivers quality on budget and on time. I am satisfied and will get back to this person in the future for another projects! Highly recommended!”

 • hình của sandra2301 Project for Farah S. -- 2 $100.00 USD

  “She is really Good. Delivered on time and had no problem with communication.”

 • hình của stoforum2011 Project for Farah S. $300.00 HKD

  “professional, fast and simple.”

Trải nghiệm

432 Projects

Aug 2013 - Nov 2014 (1 year)

I've started working on in the last week of August. Over the past 4 months, I've successfully completed more than 203 Projects with FIVE-Star Rating. I hope with dedication and being diligent I'll establish a great clientele here on Freelancer.com. I assure quality work created from scratch.

3500+ Projects

Nov 2007 - Nov 2014 (7 years)

I've started working on [login to view URL] in the year 2007. With dedication and hard work I've completed more than 3500 project to date with 3511 FIVE-STAR ratings. The projects ranges from novice to professional in various computing fields such Java, PHP, C#, [login to view URL], MySql, Oracle, Python, C/C++ and many others.

Các xuất bản

None

None

Chứng nhận

 • SQL Level 1
  93%
 • Numeracy 1
  90%
 • C++ Level 1
  88%
 • US English Level 1
  88%
 • Java Level 1
  88%
 • C# 1
  85%
 • java-ee-6 1
  85%
 • Java Level 3
  85%
 • JavaScript Level 1
  80%
 • MySQL Level 1
  75%
 • PHP Level 1
  75%
 • UML 1
  75%
 • HTML Level 1
  75%
 • VB .Net Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự