Hình đại diện của urmate
@urmate
Làm thành viên từ 20 tháng 1, 2007
44 Đề xuất

urmate

Trực tuyến Ngoại tuyến
▼ Desktop Applications → Java, JavaFX, Swing → C/C++, QT, Visual C++ → C# → Vb.Net → Python, Tkinter, PyQT → Dart ▼ Mobile Programming → Android → Java → Kotlin → Flutter ▼ Web Programming → Java, JSP, Servlets, EJB, JSF → Asp.Net, MVC, Entity Framework → PHP Core, Laravel → Ajax, Bootstrap → Web Services: Restful, Soap → HTML, XHTML, XML, DTD, XSD, Json ▼ JavaScript → Node → Express → Socket IO → AngularJS → jQuery ▼ Database → MySql → Oracle → MSSQL → HBase → JavaDB → PostgreSQL → MS Access → Cassandra → MongoDB → JPA → Hibernate ▼ Misc → Algorithms → Data Structures → Charting: Plotly, D3, Google Charts, JFreeCharts → UML Diagrams → Files: PDFBox, IText, POI, Excel → Testing: Junit, TestNg, unittest
$50 USD/hr
659 nhận xét
7.4
 • 91%Công việc đã Hoàn thành
 • 95%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng hạn
 • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

432 Projects

Aug 2013 - Nov 2014 (1 year)

I've started working on in the last week of August. Over the past 4 months, I've successfully completed more than 203 Projects with FIVE-Star Rating. I hope with dedication and being diligent I'll establish a great clientele here on Freelancer.com. I assure quality work created from scratch.

3500+ Projects

Nov 2007 - Nov 2014 (7 years)

I've started working on [login to view URL] in the year 2007. With dedication and hard work I've completed more than 3500 project to date with 3511 FIVE-STAR ratings. The projects ranges from novice to professional in various computing fields such Java, PHP, C#, [login to view URL], MySql, Oracle, Python, C/C++ and many others.

Chứng nhận

 • SQL Level 1
  93%
 • Numeracy 1
  90%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%
 • C++ Level 1
  88%
 • US English Level 1
  88%
 • C# 1
  85%
 • java-ee-6 1
  85%
 • Java Level 1
  85%
 • Java Level 3
  85%
 • JavaScript Level 1
  80%
 • Java Level 2
  78%
 • MySQL Level 1
  75%
 • PHP Level 1
  75%
 • HTML Level 1
  75%
 • UML 1
  75%
 • VB .Net Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự