Hình đại diện của usaravananbe2004
@usaravananbe2004
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ 8 tháng 10, 2013
0 Đề xuất

usaravananbe2004

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Saravanan from Chennai, India I am available now and can start the work immediately. About myself I have 10+ years’ hands on experience on Web /Desktop Application Development, Automation Testing and Web Scrapping using Java Technologies. Expertise in Client/Server and application development using Java and J2EE technologies Strong Experience on Struts, Spring, JSF, Hibernate and Restful/SOAP Web services. Experience on SOUP UI/Rest Assured, JMS Testing Strong Experience on Automation using Selenium Web Driver, Html Unit Driver, PhantomJS driver, Sikuli Driver, FEST, Sauce Lab Strong Experience on Junit, TestNG, Mockito, DBUnit, SpringMock, Rest fuse, Rest assured Strong Experience on TDD/BDD using Jbehave, Cucumber Exprience on Cloud Based System using Cloud Bees, AWS Experience on CI Build using Jenkins and Technical quality analysis using Sonar Experience on RDBMS(Mysql, Oracle, SQL Server) and NoSQL DB(Mongo DB, CouchDB)
$10 USD/hr
24 nhận xét
4.8
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

Jun 2007

I had 6+ years of proven experience in software development with strong skills in Java, J2EE, JSP, Servlets, Struts, springs, Hibernate, HTML, and PL/SQL. My expertise includes program design, Development, Debugging and Testing. I had also have extensively involved in technical activities, including Design, Coding and Testing. I have acquired these skills from my experiences in projects involving Full lifecycle development

Giáo dục

 Bachelor of Engineering in Information Technology

2000 - 2004 (4 years)

Bằng Cấp

SCJP (2012)

Sun Certification

Java Programming expert

Các xuất bản

Publication tittle

it is test summary

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự