Hình đại diện của usarov
@usarov
Cờ của Russian Federation Saint-petersburg, Russian Federation
Làm thành viên từ 19 tháng 2, 2014
0 Đề xuất

usarov

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 20 years experience in software development and management. MS degree in Computer Science from St. Petersburg State University, Russia I have a broad range of expertise, but mainly specialize in using Microsoft development tools as a platform. SOFTWARE PRODUCT ENGINEERING: Software Development ERP and CRM Development B2B Integration and Automation Tools Custom Programming e-Commerce Application Database Development Client-Server and Internet Application Intranet Solutions IT CONSULTING: Conceptual design Designing functional specifications Gathering and analyzing requirements Designing software architecture Database development Software integration UI development (Windows and Web) Mobile development (iOS, Android) Support and software administration PROGRAMMING SKILLS Design: Agile, TDD, UML (Rational Rose, MS Visio) Languages: C#, VB.NET, VB6, VBA (MS Office), qt, C, C++, Objective-C, T-SQL, PHP, Perl, Java, JScript, TypeScript, ActionScript, CSS, HTML, XML, XSL, XSLT DB: MS SQL, MySQL, Oracle, NoSQL(Neo4j, Memcached, MongoDB) CMS: WordPress, Joomla, Drupal ERP: MS Dynamics, MS SharePoint, SalesForce Cloud: MS Azure, Amazon Web Services Frameworks: ASP [login to view URL], LINQ, JS (jQuery, Angular, Ninja, Vue, SignalR, Hangfire, Node.js), Xamarin Source control: CVS, GIT, Source Safe, SVN, TFS Operating Systems: Windows, UNIX Test frameworks: MSTest, NUnit Environments: MS Visual Studio
$50 USD/hr
1 Nhận xét
2.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự