Hình đại diện của usman17888
@usman17888
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 06 năm 2010
0 Đề xuất

usman17888

Trực tuyến Ngoại tuyến
Can Provide Services of Work in Engineering and Web Application Development. I'm here to help you quickly. Send me your questions/problems along with deadline and budget details. There is no issue if i'm offline. I check mailbox regularly. So Don't worry, Come with Confidence. Engineering Related Projects Micro controller Programming Altera Quartus II and Xilinks Projects ( Verilog, VHDL) Error Correcting Codes ( Communication) Advance Computer Architecture Matlab Simulink and Projects Image Processing in OpenCV and Matlab Digital Image Processing (Filter designing, Feature Extraction, Reports Writing) Advance Computer Architecture (MIPS systems and working simulators) Verilog VHDL Programming (Altera / Xilinx) Altera Modelsim Simulation and Quartus II designing Embedded system and Microcontroller Programming Computer Architecture Modeling, Synthesis and Rapid Prototyping with V-HDL and Verilog languages Object-Oriented Programming in C++ Electronics I, Electronics II, Power Electronics, Web Application Development PHP 5.3 Wordpress HTML5 and CSS3 Javascript, Google Maps Integration Jquary Template Designing and Slicing Content Writing. Search Engine Optimization (SEO) Custom CMS/ Wordpress based PHP based website for robust processing Interactive navigation and slide show. Google Maps.
$20 USD/hr
2 nhận xét
3.6
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

M.Phil

2010 - 2011 (1 year)

M.Sc.

2007 - 2009 (2 years)

B.Sc.

2005 - 2007 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự