Hình đại diện của utkarshkatiyar19
@utkarshkatiyar19
Cờ của India Kanpur, India
Làm thành viên từ 5 tháng 11, 2014
30 Đề xuất

utkarshkatiyar19

Trực tuyến Ngoại tuyến
"If you can be anything in this world, be kind" I have proven experience in C , C++ , Java, Python, PHP, HTML, CSS , R, PL/SQL, Android and mobile app development on windows and Linux platforms . I am an expert in Algorithms , Data Structures , Networking , Cryptography , Databases , Operating Systems , Compilers , Data Mining , Web Scraping , Website Designing , SEO , Machine Learning, Hadoop, Spark, Hive, Data Analytics , Statistics , Sentiment Analysis , Natural Language Processing etc. If you have any project in these fields then go click the "Hire Me" button on right side of this page.
$30 USD/hr
528 nhận xét
7.6
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 92%Đúng hạn
 • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

Nov 2014

Working as a software developer in C , C++ , Java, Python, PHP, Perl, R, and PL/SQL

Giáo dục

B.Tech in Computer Science

2009 - 2013 (4 years)

Chứng nhận

 • C 1
  93%
 • C 3
  90%
 • C++ Level 1
  90%
 • Numeracy 1
  88%
 • C 2
  87%
 • Network Programming 1
  85%
 • Java Level 1
  83%
 • UK English 1
  80%
 • SQL Level 1
  80%
 • US English Level 1
  78%
 • C++ Level 2
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự