Hình đại diện của uxiaojuan2019
@uxiaojuan2019
Làm thành viên từ 11 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

uxiaojuan2019

Trực tuyến Ngoại tuyến
I started programming from 16 age and was continue web development in full-time/part-time with various company/clients. I graduated with Dalrybvtuz, Far Eastern State Technical Fisheries University and worked in 2 software company Insight Enterprises and Rhonda Ltd. I am doing now the freelancer business since Setember, 2019. I have strong skill in bellow technology. - PHP(6 years) Zend Framework, Laravel, CodeIgniter, Yii, Symfony, Drupal, CakePHP, WordPress other PHP frameworks know a few - JAVASCRIPT(6 years) and TypeScript Angular, Vue, React, ElectronJS, D3.JS, ThreeJS, backbone.js, DHTMLX other javascript frameworks know a few - Strong responsive design skill - Node(4 years) Express only - python(1 yeas) Django only - Databases MySQL(strong), Oracle, PostgreSQL, MongoDB(strong), Firebase - Special technicals(strong) Payment gateway, PWA, WebSocket, WebRTC, AWS, Google Map API, SMS , DSP, FPGA/CPLD, PIC, PLC Regards.
$30 USD/hr
11 nhận xét
3.0
 • 82%Công việc đã Hoàn thành
 • 75%Đúng ngân sách
 • 75%Đúng hạn
 • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự