Hình đại diện của vadimsavelyev
@vadimsavelyev
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 02 năm 2015
0 Đề xuất

vadimsavelyev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello. I`m a professional .NET developer with Microsoft certification and 2 years of experience. I have strong knowledge of C# (.NET). At my work I use WinForms, ASP.NET MVC, WCF, Entity framework, javascript and SQL. I worked with legacy code a lot. Also I`m experienced in Unity3d.
$10 USD/hr
2 nhận xét
1.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

.NET developer

Jun 2016

Project – a big chain of stores in Europe Achievements and responsibilities:  Customizing PoS/BackOffice/CentralOffice applications customization  Developing additional functionality for PoS application  Supporting and resolving incidents  3rd party systems integration

.NET developer

Mar 2015 - Jun 2016 (1 year)

Achievements and responsibilities:  Implemented a House and Utilities information system for 300k accounts (ASP .NET MVC)  Creating an integration module to receive information from House Management Companies and integrate in our system.  Creating pack of reports about billing (how much was charged, paid and transmitted to resource supply companies) to House Management Companies.  Developing Integration with federative government system for management companies

.NET developer

Sep 2014 - Feb 2015 (5 months)

Project – IOS social game. Achievements and responsibilities:  Developed an IOS client for social game using Unity3D.

Giáo dục

Specialist

2008 - 2013 (5 years)

Bằng Cấp

Microsoft Certified Professional (2017)

Microsoft

70-483. Programming in C#

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự