Hình đại diện của vaghela1982
@vaghela1982
Cờ của India Vallabh Vidyanagar, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

vaghela1982

Trực tuyến Ngoại tuyến
Education Degrees/Final Examination Passing Year Grade /Score Institution /Board B. E. (Information Technology) July-2003 CPI 4.9/10, 2nd Class S. P. University, (G. C. E. T.) H. S. C. March-1999 62.62 % G. S. E. B. S. S. C. (Technical Subjects) March-1997 75.29 % G. S. E. B. Computer Skills • Fundamental Courses o OOP, Data Structures and Algorithms, Simulation, Numerical Methods, System Analysis and Design, Database Management System, Computer Graphics, Microprocessor(8085, 8086), Microcontroller(8051), Operating System Concepts, Networking Concepts, Network Technologies, Compiler Design, Software Engineering etc. • Operating Systems o Microsoft Windows 9X, Microsoft Windows NT +(Windows 2000 and XP), Linux. • Softwares o Microsoft Visual Studio 6.0, Microsoft SQL Server , Oracle 8i, MySQL, Microsoft Internet Information Server, Apache Server • Languages o C/C++, Assembly Language, Microsoft VB 6.0, Java, SQL, Linux Shell Programming, UML. Projects • B. E. Final Year Project (Stegnographic Application using F5 Algorithm using Java) • Video Chat Server (Using Java Media Framework). Interests and activities I like to read books, technology related magazines, Play cricket, volley ball, chess, badminton etc. I am currently studying M. C. A. 1st Semester from I. G. N. O. U. Also I have applied for the registration of DOEACC ‘C’ level. References • Mr. Anilbhai R. Sharma, Head of Dairy Technology Department, B. B. I. T. , Vallabh Vidyanagar-388120. • Professor Jayantibhai Parmar, Chemistry Department, (S. P. University,) Opposite Raghuvir Chambers, Vallabh Vidyanagar-388120
$6 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự