Ảnh đại diện của vaibhavdhonde
@vaibhavdhonde
Cờ của India Navi Mumbai, India
Member since Ngày 26 tháng 05 năm 2016
1 Đề xuất

Vaibhav Dhonde

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello my name is Vaibhav Dhonde I am a VFX-3D Artist and also a Enthusiast Photographer-Flimmaker. I love to be creative and productive while working on any project. I love what we do and I always strive to give my best. I have no years of experince compared with others, but as i am Fresher i have so many Fresh Ideas to work on aslo have Fresh Ways to work on any project and complete it. My Skills :- Photography Photo Retouching Photo Editing Videography/Filmmaking Video Editing Visual Effects Motion Graphics 3D Modeling/Texturing/Lighting Softwares I Know :- Adobe Photoshop Adobe Lightroom Adobe Premier Pro Adobe After Effects AutoDesk 3DS Max
$20 USD/giờ
8 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng giờ
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự