Ảnh đại diện của vaibhavi80
@vaibhavi80
Member since Ngày 14 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Accountbuilder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 8 years experience and certified degrees in accounting, put me in position to earn more and more knowledge and hardwork accounting and finance. All this happens by winning more and more project.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Accountant

Jan 2012

Working with the most popular school in Dubai, Having 100 staff and 10000 student, I get an opportunity to explore more and more knowledge in accountancy.

Freelancer Accountant

Aug 2006 - Mar 2010 (3 years)

As self employed individual, I got experience to work in timely manner with more resposibilty

Giáo dục

M..com

2007 - 2009 (2 years)

DBF

2002 - 2006 (4 years)

Chứng chỉ

M. Com (2009)

Mumbai University

Master of Commerce in account & finance as main subject.

Diploma in Business Finance (2006)

Institute of Chartered Finance Analyst of india

Financial certificate which educate me with detailed information of financial reprots and financial ratio.

Các xuất bản

Accountant

accounting is life

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự