Hình đại diện của vaishalibapat
@vaishalibapat
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 06 năm 2011
0 Đề xuất

vaishalibapat

Trực tuyến Ngoại tuyến
Though I am fresher to this site, I have an experience of copy-past job, data entry jobs. I have done this before also. As mentioned by you, I will be happy to attain training provided & appear for the exam.
$4 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Data entry Copy paste

Oct 2010 - Dec 2011 (1 year)

The employer used to give me a hard copy of filled forms. I used to convert those forms into soft copy by typing data.

Giáo dục

Diploma in Taxation Laws

1997 - 1998 (1 year)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự