Ảnh đại diện của vaishalibapat
@vaishalibapat
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 06 năm 2011
0 Đề xuất

vaishalibapat

Trực tuyến Ngoại tuyến
Though I am fresher to this site, I have an experience of copy-past job, data entry jobs. I have done this before also. As mentioned by you, I will be happy to attain training provided & appear for the exam.
$4 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Data entry Copy paste

Oct 2010 - Dec 2011 (1 year)

The employer used to give me a hard copy of filled forms. I used to convert those forms into soft copy by typing data.

Giáo dục

Diploma in Taxation Laws

1997 - 1998 (1 year)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự