Ảnh đại diện của valentica
@valentica
Member since Ngày 07 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

valentica

Trực tuyến Ngoại tuyến
A list of developed sites. 1. Splash360() 2. Aiminlife () 3. JobXpress () 4. ShesConnected () 5. LBF Australia () (Joomla + Mysql) 6. Renovation Boys, Shopping Cart () (PHP + MySql) 7. InHouse Communications () (Joomla + MySql) Professional Expertise 1. Programming Language: C, C++, C#, PHP, ASP.NET, and ASP.NET MVC. 2. Microsoft Technologies: , Entity Framework, LINQ, WPF, WCF, Silverlight. 3. Web: XML, XHTML, CSS, JavaScript, JSON, Ajax, SOAP, REST, RSS. 4. Database Software: MS SQL Server, MySQL, MS Access. 5. Framework: .Net 2.0, .Net 3.5, Mojavi, CodeIgniter, CakePHP, Zend. 6. Software Engineering: UML, Design Pattern, XP, SDLC. 7. Others: JQuery, Prototype, Scriptaculous, TinyMCE, FCKeditor.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự