Ảnh đại diện của vamnick
@vamnick
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

vamnick

Trực tuyến Ngoại tuyến
• Over eight years of IT experience in Systems Design, Development and Testing of various Client/Server and Web based applications. • Expertise in .NET Technologies in developing both Web & Windows applications using .NET Framework, ASP.NET, VB.NET, C#. Net, , ASP 3.0, VB 6.0, JavaScript, VB Script, XML, Visual , Visual InterDev, IIS 4.0/5.0. • Expertise in Object Oriented Analysis and Design (OOAD). • Good knowledge of Relational Database Management Systems with experience in Database design and programming (Stored Procedures) using Server 7.0/2000 and Oracle 9i. • Knowledge of Software Development Life Cycle including storyboarding, requirements gathering, writing technical specifications and product support. • Avid self-starter and quick learner with strong analytical and problem solving skills. • Excellent communication and inter-personal skills. • Capable of performing under minimal supervision, multi-tasking, meet deadlines as an individual contributor and a committed team player. • Microsoft certified Professional in web development, Windows development And XML Web services using c#.net And also Microsoft Certified in Sql Server • Microsoft Certifications: MCSD/MCAD/MCP
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự