Ảnh đại diện của Vanhal
@Vanhal
Cờ của Ireland Blackrock, Ireland
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

Vanhal

Trực tuyến Ngoại tuyến
Full time developer with years of experience. I may charge more per hour, but I can get it done in a fraction of the time.
$40 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Head of IT and System Development

Mar 2009

I am the head and lead developer in a medical billing company. During my time there I have created and improved a system that allows the user (the other employers and medical doctors) to manage their billing of patients and insurance companies. Almost all this work is done through PHP/Mysql/Jquery.

Giáo dục

BAI Computer / Electronic Engineering

2003 - 2007 (4 years)

MSc Networks and Distributed Systems

2007 - 2008 (1 year)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự