Hình đại diện của varaprasadanga
@varaprasadanga
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ 27 tháng 1, 2010
0 Đề xuất

varaprasadanga

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am the Dot Net Professional Developer/ MSBI / SQL Server developer. My professional experience includes extensive hands on expertise on Microsoft technologies.I understand how to build project that directly meet user requirements end to end, user friendly and affordable. I also understand the importance of building strong projects that stand up to the high performance and high volume environment. Over 10+ years of experience in IT industry having strong skills in ASP.Net, C#.Net, LINQ, SQL Server , Win Forms,ETL process, DTS, SSRS,SSIS. • Have experience in database such as MS SQL Server 2000, 2005 & 2008 R2 • Experience in MS SQL Server Installation, Configuration, Migration and Maintenance. • Have good knowledge on software development life cycle. • Experience in setting up, trouble shooting and maintenance of production server databases.
$10 USD/hr
6 nhận xét
3.2
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Software Engineer

Apr 2013

• Over 10+ years of experience in Software Development having strong skills in ETL process, SSIS,SSRS, T-Sql,C#.Net,[login to view URL], LINQ, Win Forms and Visual Basic 6.0.

Giáo dục

BTECH

2002 - 2006 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự