Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 12:26 CH
Đã tham gia vào tháng 7 25, 2020
0 Khuyến nghị

Veenit -.

@veenitshukla20

4,9 (3 nhận xét)
1,8
1,8
100%
100%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Software Developer

About Me: I am a highly skilled and motivated freelance software engineer with a strong educational background in computer science. I hold a Bachelor of Technology degree and possess a wide range of expertise in various programming languages and technologies. With a passion for problem-solving and a drive for continuous learning, I consistently deliver high-quality solutions to meet client requirements. Skills: Programming Languages: C, C++, Java, Python, Bash Web Development: HTML, CSS, JavaScript, React Frameworks: Spring Boot, Django Data Structures and Algorithms: Proficient in designing efficient data structures and implementing algorithms to solve complex problems. Software Development: Experienced in the complete software development lifecycle, from requirements gathering to testing and deployment. Problem-Solving: Capable of identifying issues, analyzing potential solutions, and implementing effective strategies to overcome challenges. Collaboration: Strong team player with excellent communication skills, capable of working collaboratively to achieve project goals. Experience: 3+ years of experience in freelance software development projects, specializing in the following areas: Web Development: Created responsive and user-friendly web applications using HTML, CSS, JavaScript, React, and other modern web technologies. Implemented interactive features, optimized performance, and ensured cross-browser compatibility. Backend Development: Developed scalable and robust backend systems using Java, Spring Boot, and Python Django frameworks. Designed and implemented RESTful APIs, integrated with databases, and implemented data validation and security measures. Algorithm Design and Optimization: Designed and implemented efficient algorithms and data structures to solve complex problems. Proficient in analyzing algorithm complexity and optimizing code for performance and scalability. Automation and Scripting: Developed Bash scripts to automate various tasks, improving productivity and efficiency. Created Python scripts for data processing, analysis, and automation.

Liên hệ Veenit -. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 3 trong số 3 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
4,6
$20,00 AUD
Would love to work with him again. Thank you
C Programming
Software Architecture
Windows Service
Avatar người dùng
Cờ của Pratick R.
@pratickr7
3 năm trước
5,0
$71,87 AUD
The freelancer is very good with what he does. He has excellent communication skills as well, replied to all my messages and queries. The task was urgent and he delivered before time and was accurate. I will definitely work with this seller and recommend him.
C Programming
.NET
C# Programming
Software Architecture
C++ Programming
Avatar người dùng
Cờ của Software Solution ..
@TechPretty1
3 năm trước
5,0
$20,00 CAD
Very good work with a very good quality and very fast Highly Recommended
C Programming
Java
Matlab and Mathematica
Algorithm
C++ Programming
S
Cờ của Sabawon S.
@sab44283
3 năm trước

Liên hệ Veenit -. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.