Ảnh đại diện của veerIT
@veerIT
Cờ của India Nagpur, India
Member since Ngày 15 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

WebGile Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
WebGile Solutions is a professional offshore outsourcing company based from India. We have expertise in " CMS " CMS Templates " Web design " Web application development " Flash and Multimedia " Custom application software development " wireless and mobile computing application development " e-portals Technologies: " PHP " Joomla 1.5,1.7,2.5 " Magento " Wordpress " CodeIgniter " Android App
$25 USD/giờ
19 đánh giá
4.6
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

CEO/ Founder

Apr 2012

WebGile Solutions - Magento, Joomla, Wordpress, PHP, Mobile Websites and much more

Founder / Partner

Oct 2006 - Apr 2012 (5 years)

Veer IT, Nagpur

Giáo dục

B. E Comp. Sci

2003 - 2006 (3 years)

Chứng chỉ

PHP Professional (2006)

Các xuất bản

Yet to be published

Yet to be published

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự