Ảnh đại diện của veligursky
@veligursky
Member since Ngày 10 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

Veligursky

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work with CMS Drupal since 2008 - Drupal 5, Drupal 6, Drupal 7, Drupal 8. I have lot of practical experience as a Drupal Developer and CSS Programmer. As I have ample knowledge in Drupal I can handle well this segment too if required to. I am confident that with so much of versatility I will fit well for your requirement. I am available for hire to work on your projects today.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự