Ảnh đại diện của Venice0317
@Venice0317
Cờ của China Qingdao, China
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

Venice0317

Trực tuyến Ngoại tuyến
Aim Information Technology Co., Ltd. provides safe outsource services, secure processes and top quality works for your business. Our goal is 3 Fs, FANTASTIC quality, FIXED timeframe and FLEXIBLE Price, by which we will have been providing safe and reliable software outsourcing services wholeheartedly for you with work ethic. Our expertise: * E-Commerce web sites * Content Management Systems (CMS) * Rich Internet Applications / AJAX / Adobe Flex * Web Business Applications /Web Software (mostly tailor-made ERP / PLM / Logistics system, etc..), CRM (Customer Relationship Management) * Web Design * User Interface Design * Flash Animation * Strategy * Online Marketing & Online metrics * Consulting (technical and non-technical)
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự