Ảnh đại diện của venkatsakhineti
@venkatsakhineti
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 01 năm 2014
0 Đề xuất

venkatsakhineti

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a backend developer programmer offering over 6 years of experience on server sides. I have advanced skills in Java and Go. Along with them I had experience with Java Swing, Lua, Python and Opengl. Working as Software Engineer II. I had built both small and large scale projects. Please do not hesitate to contact me to discuss your project in detail and determine how my skills will positively contribute to you.
$10 USD/giờ
8 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự