Hình đại diện của VetradSystems
@VetradSystems
Cờ của United States Jenkintown, United States
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

VetradSystems

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a very small software and web development company. We are gradually growing as our client base is increasing day by day. We work on mouth popularity rather than advertisements. So, we treat our clients the best of our capablity as they are our future prospects. We work in the following fields: C,C++,Java,VB ASP,PHP,J2EE .Net - ASP.Net,VB.Net,C# Techical writing We also take up designing jobs as we have specialist designers in our company to design websites.
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 44
5.0
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự