Hình đại diện của Vibgy
@Vibgy
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

Vibgy

Trực tuyến Ngoại tuyến
Looking for someone to outsource your requirements? You've come to the right place. I provide the following services: 1. IT consulting 2. Web application design and development 3. Graphic Design 4. Copyrighting and Branding 5. Data research and Content creation You get 100% quality. Money back if not satisfied.
$25 USD/hr
1 Nhận xét
3.2
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự