Ảnh đại diện của vicky1987
@vicky1987
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

vicky1987

Trực tuyến Ngoại tuyến
Basically I am a web developer. I have 7 years of experience in Microsoft technology. I have worked on .Net framework 2.0/3.0/4.0/4.5 and SQL Server 2005/2008/2012/2014. I have worked on both ASP.NET web-forms and ASP.Net MVC. I have also worked in web services for i-Phone and android applications. I have also worked on google maps and social site integration like facebook, twitter,etc. I am also good with HTML, CSS, javascript and j-query.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

BE - Computer

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự