Ảnh đại diện của video556
@video556
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 05 năm 2017
1 Đề xuất

video556

Trực tuyến Ngoại tuyến
we are expert in various works like explaner videos 90 sec explaner video whiteboard 2d animation 3d animation video editing witheboard voice over logo maker intro maker 2d intro 3d intro excel spreadsheet power point pdf work brochure making article writing/editing book writing/editing logo making video editing video making website building app developing app editing social sites editing/writing blog making and so on....... we deliver your desired work on time and as per your satisfactory level . we communicate with clients and know their expectations towards the projects and our experts works as per client expectations to meet the excellence in work .
$2 USD/giờ
36 đánh giá
4.4
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 90%Đúng ngân sách
  • 84%Đúng giờ
  • 2%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự