Hình đại diện của vietskygroup
@vietskygroup
Cờ của Vietnam Ha Noi, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

vietskygroup

Trực tuyến Ngoại tuyến
Webpage Development: HTML, Dreamweaver, Visual Studio .Net 2003 & .NET 2008, Frontpage, JavaScript, Jscript, VBscript. Designing: Adobe Photoshop (Preferred), Image Ready, Abobe Illustrator, CorelDraw, Photoshop, Flash and Anipro, Anime studio for 2Danimation; 3d Maya, 3DMax and 3D Studio for Modeling and 3d Animation. Adobe AfterEffects, Fireworks; Page Maker, Quark Express, Adobe In Design for Printing; Adobe Premiere for Video Editing, Sound Forge, Cusebase for Sound Editing and Video Compositing. Flash and Flex for website and web animation … Web Promotion: Search engine optimization (SEO), promotion consultancy and analysis, online marketing, product promotion & submissions Operating Systems: Windows 2003 .NET Server, Linux , Unix, Windows 95, Windows 98, Win ME/XP and Windows NT/2000. Databases: Oracle, MS SQL Server 2000 & MSSQL 2005, MS Access, Postgresql, MySQL 4.x/5.x. WebServer: IIS, Apache, RedHatSecure. Server Side Development: .NET, Java, Java Servlets & JSP, JavaBeans, JDBC, J2EE Framework and patterns. Server Side Scripting: Php 3.x/4.x/5.x(Zend), ASP, ASP.NET 1.1/ 2.0 Client side interfacing and programming: Flash Action scripting & Gaming, Flash Communication server, Flash Remoting, Rich internet applications, FLEX, AJAX, XML Languages: C/C++, Java (JDK2.0) Applets, VC++, VisualBasic DAO, ActiveX Data Objects (ADO), ActiveX, COM, DCOM, VB.NET, C#. Wap Application Development: WML, WMLscript, XML.
$8 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.9
 • 40%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Vishal P. ELFF $220.00 USD

  “good/trusted developer. I'll use him for my next project....”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự