Ảnh đại diện của vijayanarayana
@vijayanarayana
Cờ của India Coimbatore, India
Member since Ngày 09 tháng 01 năm 2008
1 Đề xuất

vijayanarayana

Trực tuyến Ngoại tuyến
Have got 17 Years experience in PCB design and development in Altium Eagle kicad , Orcad have done more than 10 layers with complex FPGA placement and BGA Components Embedded System Design using the following micro controller MSP430 PIC16F dSPIC AMR Based Controllers C2000 ATMEL Range of Devices Projects completed in RF Tansceiving , HMI and Controller Communication , Bio Medical Devices
$10 USD/giờ
4 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

PTBE

2003 - 2007 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự