Hình đại diện của vikas1726
@vikas1726
Cờ của India Lucknow, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 06 năm 2013
1 Đề xuất

vikas1726

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a Responsive Web Developer from last 6 years. Over the last 6 years I have developed wide range of websites for small businesses to large companies using HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, PHP, jQuery, WordPress and ASP.Net. I am expert in: 1. Full expertise of Php and its latest framework 2. WordPress Design 3. WordPress Template Developing 4. WordPress Plugin Developing 5. Theme customization 6. Psd>HTML5+CSS3>WordPress 7. CMS: Magento, Drupal, PrestaShop, OpenCart, WooCommerce, Drupal 8. Responsive design 9. Plugin development from scratch and plugin customization 10. Developed websites using ASP.Net using C#, PHP, Android, MSSQL and MySQL, 11. w3c valid and SEO semantic Coding 12. Cross browser - platform - device Compatibility 13. Optimized page loading speed 14. Pixel Perfection I am seeking opportunities to build websites from the scratch for you or your business. Thank you for visiting my profile. Hopefully we can work together....
$10 USD/hr
10 nhận xét
4.0
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System Administrator

Dec 2009

Giáo dục

BSC-IT

2008 - 2010 (2 years)

Bằng Cấp

ASP.Net using C# (2008)

Các xuất bản

ASP.Net using C#

-

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự