Ảnh đại diện của vikrammodi
@vikrammodi
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

vikrammodi

Trực tuyến Ngoại tuyến
SUMMARY •More than Five years experience in programming (JAVA, C++, VB , .NET), designing and developing applications (OOP/OOD). •Excellent Implementation skills using J2EE, EJB on WebSphere and .NET on IIS. •Experience with Webserver / Database Server Set up . •Excellent working knowledge in designing User Interface (Static/Dynamic) using JSP, Servlets, ASP, Asp .NET, PHP, HTML. •Proficient and good exposure to MVC for JSP, J2EE Framework •In-depth knowledge of Client Side Data Access Technology using JDBC. •Exposure in writing DLL in C++ and VB. •Competent in Relational Database using MS SQL Server and good experiences writing stored procedures and database triggers. TECHNICAL SKILLS •Programming Languages: C, C++, JAVA, VB, C# , VB.NET •Middle Ware: J2EE (EJB, JSP, Servlets), CORBA, .NET. •Web: JSP, Servlets, PHP, HTML, XML, CGI/Perl, WML, JavaScript, ASP, ASP .NET. •Application/Web Servers: WebSphere, Apache Tomcat , IIS •Tools: JBuilder, Visual Studio .NET, Lotus Notes, DreamWeaver, FrontPage, Visual Source Safe , CVS. •Others: JNI, XML, PERL, CGI, Data Mining. •Database: SQL Server 7/2000, Oracle 8i, MS Access 97/2000 •Operating System: Windows 95, 98, 2000, NT and IBM UNIX.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự