Ảnh đại diện của vinaydev
@vinaydev
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 11 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

Vinay Dev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Total programming experiences : 9 Years Windows Desktop Application Developments Socket Programming 2D Gaming Application Development. Telecom based software Development. Industrial Automation Software Development. Mobile Application Development. C++,VC++, MFC,Win32,C#,WPF,etc SQL Database,MS Acess. Windows,Linux
$5 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Software Engineer

Apr 2012

Working on Industrial Automation domain, on C++ programming.

Senior Software Engineer

May 2010 - Mar 2012 (1 year)

worked on Telecom domain with GSM device based application . C++,VC++,MFC and Win32 programming, exposure to ios XCODE and mobile application development.

Software Developer

Jul 2008 - Apr 2010 (1 year)

Worked on MFC based application on Simulation domain on war gaming project. Focused area was GUI development in MFC and data modeling in C++.

Programmer

Jun 2007 - Jul 2008 (1 year)

Worked as a programmer to start with my carrier in VC++,Win32 programming.

Giáo dục

M S in Software Systems

2012 - 2014 (2 years)

B.E in Telecommunication

2002 - 2006 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự