Profile image of vinaykum
@vinaykum
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 02 năm 2007
0 Đề xuất

vinaykum

Online Offline
Experience: 4.5 + Years Qualification: Bachelor of Technology Current Employer: Among world top 3 software company ( product based) Technical Skill: SQL, PL/SQL, Orale Forms, Oracle Report, Oracle XML Publisher, OA Framework, Oracle Application 11i and R12 , Oracle Financial family, JAVA, XML, UML, Tool: JDeveloper,SQLDeveloper, SQLNAvigator,MS-Visio, MS-Projects Freelancing work area: Apart from my current domain ( ERP ORacle application Developer) I used to develop tool and script for extracting data and putting it to data based, analytical tool, automation of data entry, developing and customizing tool for converting data from one format to another, application for content management, bulk scraping, bulk email sender, email validator etc. Thanks, Vinay Kumar India
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 3
1.9
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự