Ảnh đại diện của vinkassolutions
@vinkassolutions
Cờ của India Madurai, India
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

vinkassolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Vinkas Solutions High-value, comprehensive, reliable solutions! THE AWARD WINNING WEB SITE DESIGN & DEVELOPMENT COMPANY WITH SOLUTIONS FOR BUSINESSES OF ALL SIZES. At Vinkas Solutions, we aren't your typical Web design or Web development company. We also offer low cost "Express" solutions and multiple financing options for businesses with a tight budget. Vinkas Solutions was very responsive and very much attune to what our unique goals were with respect to design.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự