Hình đại diện của vinodluhar
@vinodluhar
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ 4 tháng 2, 2016
1 Đề xuất

vinodluhar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am working on VHDL/Verilog, Xilinx and altera tools and FPGAs. I have worked on Virtex-7, Zedboard, Spartan 3, Spartan 6, and Altera DE2_115 and de0 nano board FPGA boards and I am also proficient at Linux Networking Application development. I worked on LabVIEW, and NI DAQ systems, sensors. I also have an experienced team for embedded projects and Design and Development of custom FPGA boards with High Speed Interfaces such as SATA, HDMI , DDR3/DDR2,etc. CAD Tools Altium , Kicad.
$50 USD/hr
3 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

VLSI Design Engineer

Jan 2014 - Dec 2014 (11 months)

Working as Verilog/VHDL software developer on Xilinx(ISE, Vivado and ChipscopePro) and Altera (Quartus and MOdelsim) tools. I have worked on Xilinx FPGAs (Spartan-3AN, Spartan-6, and Virtex-7, VC707 Evaluation board), and Altera de0 nano board. Worked as LabVIEW software Application developer there I designed applications to acquire data from angular encoder, BLDC, strain gauges, load cells, photoelectric timer and EMA through NI DAQ and PXI cards.

Giáo dục

Btech

2010 - 2014 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự