Ảnh đại diện của Viper5
@Viper5
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

Viper5

Trực tuyến Ngoại tuyến
6 years professional experience programming in Linux/UNIX environment Knowledgeable about Windows platform 6 years experience managing LAMP (Linux + Apache + Mysql + PHP) I have managed both linux and windows dedicated servers. I can secure, optimize, troubleshoot and maintain servers. I provide consultancy for php/mysql based websites on both Windows and Linux platforms
$12 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của pwayman Emergency PHP-Order Form work [Sealed]

  “Viper5 performed the task in an awesome manner. Surpassed my expectations. I am very happy and look to do more work together. I recommend Viper5 to anyone who needs remote server management services!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự