Ảnh đại diện của viqsoft
@viqsoft
Member since Ngày 02 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

viqsoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
I provide Alfresco/Liferay development, consulting and server administration services. Alfresco sample works: and some other intranet Liferay Sample works: Looking forward to hearing from you.
$30 USD/giờ
8 đánh giá
4.0
  • 38%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự