Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:25 CH
Đã tham gia vào tháng 1 22, 2024
0 Khuyến nghị

Ali Zain M.

@virtejtech

1,0 (1 nhận xét)
0,6
0,6
75%
75%
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full Stack Developement | Graphic Design | 2D

Innovative Developer & Designer - Elevate Your Digital Presence! Hello, I'm Alizain, your go-to freelancer for a holistic digital experience. With a dynamic skill set spanning application development, software engineering, website design, graphic design, and 2D graphics, I'm your one-stop solution for bringing your vision to life. Application & Software Expertise: I specialize in crafting high-performing applications and robust software solutions. From conception to execution, my skills ensure seamless user experiences, with a focus on efficiency and innovation. Website Design & Development: Transform your online presence with my expertise in creating visually striking and functionally rich websites. Using HTML, CSS, and JavaScript, I deliver websites that not only look exceptional but also excel in performance. Graphic Design & 2D Graphics Mastery: Elevate your brand with captivating visuals. My graphic design prowess covers everything from logos to detailed 2D graphics, ensuring your project stands out with a unique and memorable identity. Why Alizain? - Comprehensive Solutions: Seamlessly integrate design and development for a cohesive digital presence. - Cutting-Edge Technology: Stay ahead of the curve with solutions that embrace the latest industry trends. - Client-Centric Approach: Your satisfaction is my top priority, ensuring clear communication and timely delivery. Ready to embark on a digital journey that sets you apart? Let's discuss your project requirements, and together, we'll create something extraordinary. Contact me now, and let's make your digital dreams a reality!

Liên hệ Ali Zain M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11742945
11742857
11742854
11742848
11685693
11685719
11742945
11742857
11742854
11742848
11685693
11685719

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 1 trong số 1 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
1,0
$30,00 AUD
Did not work on any of the requirements i told them to work on not recommended
PHP
Website Design
Graphic Design
Shopify Templates
Shopify
Avatar người dùng
Cờ của Arooba M.
@Aroobamushtaq901
2 tháng trước

Kinh nghiệm

Freelance Graphic Design

Freelance
thg 8 2021 - Hiện tại
This includes: Logo design Animations UI/UX Graphic Design Stationary Design Package Design 2D story board

Full Stack Developer

Zilletech House
thg 3 2020 - thg 12 2023 (3 năm, 9 tháng)
Full Stack development includes software development, application development, ecommerce website development, and wordpress website.

Học vấn

Bachelors of Computer Science

Virtual University of Pakistan , Pakistan 2016 - 2020
(4 năm)

Diploma in Graphic Design

Pakistan 2017
(Dưới một năm)

Liên hệ Ali Zain M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.