Hình đại diện của vishwanathdmv
@vishwanathdmv
Cờ của Israel Givat Shmual, Israel
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 06 năm 2017
0 Đề xuất

vishwanathdmv

Trực tuyến Ngoại tuyến
Enthusiastic Online Teacher with specific expertise in high school and college science subjects with chemistry specialization. Key abilities in lesson plan development group and one-on-one instruction and mentoring. Motivational style focused on fostering a positive learning environment that facilitates individual and group understanding.
$10 USD/hr
1 Nhận xét
1.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Research Associate in AstraZeneca R&D Centre

Aug 2010 - Jan 2011 (5 months)

Research Associate in AstraZeneca R&D Centre

 2 years experience in teaching Mathematics, Physics and Chemistry for High school students.

Dec 2008 - Jun 2010 (1 year)

Faculty in Edurite tutorials in Mysore, India

2 years experience in teaching Mathematics, Physics and Chemistry for High school students.

Jun 2008 - Jun 2010 (2 years)

Teacher in J.C High school

Giáo dục

Ph.D

2011 - 2017 (6 years)

M.Sc in Organic Chemistry

2008 - 2010 (2 years)

Các xuất bản

An Efficient Construction of N,N – bicyclic Pyrazolidinones comprising Enaminonitriles

Vishwanath, M.; Sivamuthuraman, K; Kesavan, V. “An Efficient Construction of N,N – bicyclic Pyrazolidinones comprising Enaminonitriles via Asymmetric [3 + 2] Cycloaddition”. Chemical Communications, 2016, 52, 12314-12317.

Asymmetric Organocatalytic Assembly of Oxindoles Fused with Spiro-3,4-dihydropyrans

Vishwanath, M.; Vinayagam, P.; Gajulapalli, V. P. R.; Kesavan, V. “Asymmetric Organocatalytic Assembly of Oxindoles Fused with Spiro-3,4-dihydropyrans with Three Contiguous Stereocenters Consisting of Vicinal Quaternary Centers”, Asian Journal of Organic Chemistry, 2016, 5, (5), 613-616.

Construction of polycyclic fused pyrrolidines with three adjacent stereocentres via L-proline

3. Vishwanath, M.; Prakash, M., Vinayagam, P.; Kesavan, V. “Construction of polycyclic fused pyrrolidines with three adjacent stereocentres via L-proline derived thiourea catalyzed Michael addition of vinyl malononitriles to nitrostyrene”. Synthesis, 2016; 48, 2671-2678).

New class of bifunctional thioureas from L-proline: highly enantioselective

4. P. Vinayagam, Vishwanath, M.; Kesavan. V, “New class of bifunctional thioureas from L-proline: highly enantioselective Michael addition of 1,3-dicarbonyls to nitroolefins”. Tetrahedron: Asymmetry, 2014 25, 568-577.

Organocatalytic construction of spirooxindole naphthoquinones through Michael/hemiketalization

5. V. Pratap Reddy Gajulapalli, K. Lokesh, Vishwanath, M.; Kesavan, V. ”Organocatalytic construction of spirooxindole naphthoquinones through Michael/hemiketalization using L-proline derived bifunctional thiourea”, RSC Advances, 2016, 6, 12180-12184.

Chứng nhận

 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự