Hình đại diện của vitalblaze
@vitalblaze
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 12 năm 2010
1 Đề xuất

vitalblaze

Trực tuyến Ngoại tuyến
If your are looking for a Professional, Innovative and Versatile Senior Creative Designer Look no further! From design media to the web media I can make your projects come to life...
$14 USD/hr
3 nhận xét
3.6
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelance Creative Head

Aug 2011

Responsibilities: Creative Head for all Media publishing, Print and Web and Multimedia, specialized in brand Identity design, good understanding of design principles & methodologies, strong conceptual design skills and capable to execute designs efficiently, inclusive of company invitations, corporate advertisements.

Creative Lead Designer

Sep 2010 - Aug 2012 (1 year)

Responsibilities: Ensure all design and multimedia projects are running smoothly. Responsible to ensure that design team is completing tasks on the time.

Creative Head

Nov 2009 - Sep 2010 (10 months)

Responsibilities: Ensure all design and multimedia projects are running smoothly. Responsible to ensure that design team is completing tasks on the time.

Multimedia Designer

Jul 2008 - Aug 2009 (1 year)

Responsibilities: A multimedia designer creates presentations styles, visualizes graphic elements, creates and renders graphics, Include building digital graphics for logos, advertising, posters, brochures, roll-up & pop-up etc. as well as web design & CD/DVD presentation projects.

Lead Web Graphic Designer

Oct 2003 - Jan 2007 (3 years)

Responsibilities: Ensure all design and multimedia projects are running smoothly. Responsible to ensure that design team is completing tasks on the time.

Senior Web Graphic Designer

Aug 2002 - Oct 2003 (1 year)

Responsibilities: Web Page Designing, Graphic Designing, CD Presentation

Lead Web Designer & Flash Animator

Jun 1999 - Nov 2001 (2 years)

Responsibilities: Web Page Designing, Web Animation, Flash Interactive online tutorials.

Graphic Web Designer

Oct 1996 - Jun 1999 (2 years)

Responsibilities: Art Work Designing, Web Page Designing, Web Animation.

Giáo dục

Bachelor of Arts (B.A.)

1996 - 1998 (2 years)

Bằng Cấp

Graphic Design (1996)

Icon Computer Graftech

Certificate of Digital Media and Graphic Design.

IT and Animation (1999)

Interface 2000

Certificate of Web Design and Animation

Các xuất bản

VitalBlaze

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự