Ảnh đại diện của vivekag
@vivekag
Cờ của India Jaipur, India
Member since Ngày 10 tháng 05 năm 2009
1 Đề xuất

Tech World Logics

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have years of experience working in Remote DBA Support, Specializing in Oracle, Mysql, MS SQL server , Linux Administration Remote Support and Web Development in Php, Java. We have talented, dedicated, hard working and experienced team for Web application Development in Wordpress, Magento, OpenCart, Drupal & almost all CMS of php. As well as we also Develop iPhone & Android Mobile Applications. We have about 4 years of Experience in IT Industry.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự