Ảnh đại diện của vkxxiii
@vkxxiii
Cờ của United States De-activated, United States
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

vkxxiii

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Portfolio can be viewed at the following URL:
5 đánh giá
1.9
  • 60%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự