Ảnh đại diện của voravadee31
@voravadee31
Cờ của Thailand Nonthaburi, Thailand
Member since Ngày 16 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

voravadee31

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a Native Thai who lived in Australia for two years. I am holding Master of Finance from Curtin University, Australia and Bachelor of Economics from Chulalongkorn University. I am available to translate, proofread, edit documents from English to Thai and Thai to English. I am currently working as an In house translator and Research Analyst for a global company in Thailand. I am also doing translation for any online projects. Please contact me for more details.
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự