Ảnh đại diện của vsquare
@vsquare
Cờ của India Chennai, India
Member since Ngày 22 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

vsquare

Trực tuyến Ngoại tuyến
i have more than 20 years exp. in graphic area. Area Covered: 3d, 3d Interactive, Web3d, VirtualTour, Virtual World, pdf editing
$3 USD/giờ
30 đánh giá
4.8
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Sr. Manager

Feb 2000 - May 2004 (4 years)

Networks (Basic& Advanced level I & II) - CBT Visual Cafe - CBT Fundamentals and Advanced Java - CBT Fundamentals, OOAD - CBT Enterprise Java and OOAD - CBT Course ware - CBT for Eng Subject Corel Venture - Convert VHS content to CBT - Interactive Flash Animation for Kids Alavanthan Kamal Hassan - Presentation using movie clip and photographs Kshatriya - A cinematic for a game with virtual sets and characters using motion capture Agnipuitra - A pilot for a TV serial where the A

Sr. Manager

Jan 1994 - Jan 2000 (6 years)

SINBAD Improvision Corporation, USA Softimage Head Softimage 3D animated movie using Motion Capture. BHAGAVATHAM Usha Kiran Movies - ETV Softimage -Do- 30 min of TV serial. MARSIELLE Griboulli, FRANCE Softimage -Do- 15 min of 3d animated future city walkthrough. CYBOARS FUNimation, USA Softimage -Do- 30 min of serial using MoCAP. EXCALIBER Griboulli, FRANCE Softimage modeller 5 min of pilot. Ram Srinivasan, USA Poser, VB, VC++ Project Leader Real time 3d human Body fit using user body measure

Giáo dục

B.E - Civil

1988 - 1991 (3 years)

Chứng chỉ

AutoCAD (1991)

Info drive - Madurai. INDIA

Diploma in AutoCAD

Diploma in information and systems management (1991)

Apple Industries ltd-Madurai. .INDIA

3D Studio (1994)

- CADD centre - Chennai. INDIA

AutoCAD - Advanced (1994)

- CADD centre Chennai. INDIA

Certificate in computer typesetting (1991)

Softech India computer systems - Madurai. INDIA

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự