Hình đại diện của vtlabs
@vtlabs
Cờ của Zimbabwe Bulawayo, Zimbabwe
Làm thành viên từ 5 tháng 7, 2017
1 Đề xuất

vtlabs

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 7 years experience developing Java Applications. My work is available on my Git hub account, User is vusivus. I also have 4 years experience developing Embedded applications in C++, C and assembly. I can program the following MCUs/MPUs: 1. PIC16,18,24 and PIC32 uisng MikroC and MPLabX. 2. AVR, ARM, SAM and STM32 using MikroC, Atmel studio with ASF or Keil C 3. NRF and ESP microcontrollers on NRF SDK, ESP SDK or on the Arduino IDE. 4. All Arduino Boards and I have experience with the AVR, SAM boards, NodeMCU, ESP32, NRF52480, uC32, Wi-FIRE etc. I can design Circuits and PCBs using the following software: 1. Altium Designer 2. Eagle Premium 3. Proteus 4. KiCAD I also have the following software development skills: 1. Basic Web development with HTML5, CSS3, Bootstrap and Javascript. 2. Server side web development using ASP.NET with MVC6, PHP 7, NodeJS and Java. 3. Desktop application development using Java or C#
$25 USD/hr
22 nhận xét
5.8
 • 97%Công việc đã Hoàn thành
 • 86%Đúng ngân sách
 • 82%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Junior Projects Engineer

Jun 2017 - Dec 2017 (6 months)

Industrial Automation

Free Lance Worker on Guru

Mar 2016

Embedded Programming, PCB Design

Trainee Projects Engineer

Sep 2015 - Sep 2016 (1 year)

Rockwell Automation Training

Giáo dục

Honours in Electronic Engineering

2011 - 2016 (5 years)

Bằng Cấp

Rockwell Automation Certificate (2016)

Mine Elect (Zimbabwe)

Certificate for completing training on Rockwell Product

Các xuất bản

YouTube Tutorials

Tutorials I have been offering on Youtube since 2013, pertaining to Game Development, Embedded Programming and more at [login to view URL]

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%
 • US English Level 1
  82%
 • C++ Level 1
  77%
 • C 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự