Ảnh đại diện của vvembroidaries
@vvembroidaries
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

vvembroidaries

Trực tuyến Ngoại tuyến
(Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Right now its again under construction for some backend work) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Buttons, Flash Banner, Main banner Graphics, Logo) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Icons Design, Graphics, Buttons, Logo) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Text Logo, Flash Banner, Graphics, Buttons) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Banner, Buttons, Graphics) (Right now its again under construction for Advance changes) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Icons) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Graphics) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Buttons) (Design made In Flash 8.0, Scripting, Animation) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Graphics, Banner Graphic) (Right now its again under construction for some backend work) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Flash Banner, Inner pages design) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (This is an Event management company site, Right now work is going On with this site) (Design made In Flash 8.0, Scripting, Animation) (Graphics, Text Logo, Buttons) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo, Buttons) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo, Buttons) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo) (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Banner , Logo)
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự