Hình đại diện của vvembroidaries
@vvembroidaries
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

vvembroidaries

Trực tuyến Ngoại tuyến
[login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Right now its again under construction for some backend work) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Buttons, Flash Banner, Main banner Graphics, Logo) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Icons Design, Graphics, Buttons, Logo) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Text Logo, Flash Banner, Graphics, Buttons) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Banner, Buttons, Graphics) (Right now its again under construction for Advance changes) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Icons) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Graphics) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Buttons) [login to view URL] (Design made In Flash 8.0, Scripting, Animation) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Logo, Graphics, Banner Graphic) (Right now its again under construction for some backend work) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Flash Banner, Inner pages design) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (This is an Event management company site, Right now work is going On with this site) [login to view URL] (Design made In Flash 8.0, Scripting, Animation) (Graphics, Text Logo, Buttons) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo, Buttons) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo, Buttons) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Graphics, Logo) [login to view URL] (Design layout using Photoshop, and Html work done in Dream weaver) (Banner , Logo)
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự